Blogs en artikelen - 17 mei 2021

Digitoegankelijke content in 5 stappen

Digitoegankelijkheid is actueler dan ooit. Alle websites van overheidsinstellingen moeten vanaf 23 september 2020 voldoen aan niveau AA van de WCAG 2.1. Dat wil zeggen dat overheidswebsites goed toegankelijk moeten zijn voor iedereen, met en zonder functiebeperking.

Wat digitoegankelijke content is

Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking. Zonder functiebeperking is toegankelijke informatie ook vaak gewenst. Zo kun je een filmpje met ondertiteling in de stiltecoupé van de trein of in de kantoortuin begrijpen en is goed contrast prettig als je buiten bent. Daarnaast is informatie beter vindbaar en doorzoekbaar voor gebruikers en zoekmachines, als het goed toegankelijk is.

Hieronder 5 stappen om digitoegankelijke content te ontwikkelen:

1. Bewustwording en kennis van digitoegankelijkheid

Als organisatie moet je als eerste bewust worden van het belang en de noodzaak van digitoegankelijkheid. Je website alsmede alle content die je daarop aanbiedt, moeten ook voor mensen met een functiebeperking toegankelijk zijn. Denk aan alle pdf's die je aanbiedt.

2. De toegankelijkheid van jouw uitingen

Het Capability Maturity Model is een model dat aangeeft op welk niveau de - in dit geval - ontwikkeling van digitoegankelijkheid binnen een organisatie zit. Het model onderscheidt vijf levels. In welk level bevindt jouw organisatie zich momenteel?

 • Ontoegankelijk - De organisatie is zich niet bewust van digitoegankelijkheid en kennis over het onderwerp is afwezig.
 • Basis op orde - De organisatie is zich bewust van de regelgeving, maar kan deze nog niet tot uitvoering brengen.
 • Geïntegreerd - De organisatie heeft een actieve houding ten opzichte
  van digitoegankelijkheid. Zij is zich bewust van het effect op eigen imago. De organisatie heeft de kennis, wil en vaardigheden om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.
 • Optimaal - Digitoegankelijkheid is organisatiebreed verankerd en de medewerkers zijn bewust bekwaam.
 • Inclusiviteit - Digitoegankelijkheid is een integraal onderdeel van de innovatiestrategie van de organisatie.
Digitoegankelijke content

3. Hier dien je rekening mee te houden

Voor toegankelijke content zijn er twee belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Het eerste is toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Dit doe je door er onder andere voor te zorgen dat je content ook voorgelezen kan worden. Gebruik een duidelijke koppenstructuur waarbij de H2 op de H1 volgt. Schermlezers gebruiken deze volgorde. Gebruik tabellen en grafieken alleen als het echt nodig is en voorzie ze altijd van een tekstueel alternatief. Vergeet ook de alternatieve tekst bij afbeeldingen en de ondertiteling bij video’s niet.
 • Het tweede punt om rekening mee te houden is laaggeletterdheid en dyslexie. Denk aan een rustige tekstopbouw met voldoende wit. Dit oogt prettiger en leest makkelijker voor mensen met dyslexie. Zorg ook dat je taal voor iedereen begrijpelijk is. Vermijd jargon en ongebruikelijke woorden.

4. Een slimme oplossing voor digitoegankelijkheid

De crux bij overheidsorganisaties zit hem momenteel in het omzetten van bestaande materialen. Veel instanties hebben voorgaande jaren in grote getalen pdf’s en andere documenten geplaatst waarvan de nog altijd actuele bestanden zo snel mogelijk moeten worden omgezet. Door de complexe structuur van een digitoegankelijke formaat kan dit niet zomaar worden geëxporteerd vanaf een device als een computer of laptop. Enkel het omzetten van bestaande materialen is een gedachte voor de korte termijn. Nieuwe materialen moeten automatisch voldoen aan de nieuwe regels.

Om dit proces efficiënt in te richten kun je gebruik maken van slimme software zoals een brand portal. In een brand portal kun je uitingen maken op basis van templates. Hierdoor wordt in elke uiting de huisstijl op correcte wijze toegepast en het document is automatisch digitoegankelijk. Deze is direct na export screenreader proof. Zo ben je er zeker van dat je voldoet aan de reglementen rondom de Web Content Accessibility Guidelines, nu en in de toekomst.

5. Waarborg voor de toekomst

Door vanaf nu documenten en pdf’s via een brand portal te maken, zijn deze automatisch digitoegankelijk. Een slimme brand portal stelt je tot het volgende in staat:

 • Automatisch voldoen aan de digitoegankelijkheid regels bij het maken van nieuwe uitingen
 • Documentatie makkelijk centraal updaten met zogenoemde permalinks
 • Alle communicatiemiddelen binnen de huisstijl, ongeacht welke collega het maakt
 • Alle uitingen beheersbaar en gecentraliseerd binnen één portal
 • Geen verrassingen bij nieuwe reglementen rondom digitoegankelijkheid in de toekomst
Ook 100% scoren op digitoegankelijkheid?
Er is meer content voor jou!
Meer informatie

Wil je meer weten over digitoegankelijke content?

Heleen Klein Horsman Sales Manager

Bel of app mij

Je kunt mij altijd bellen voor meer informatie over digitoegankelijkheid.

+31 (0)64 826 7871

Mail mij

Stuur een mailtje. Ik geef je zo snel mogelijk antwoord op al je vragen.

heleen@cordeo.com