Nieuws - 20 september 2020

Toegankelijke pdf verplicht vanaf september 2020

Vanaf 23 september 2020 is het voor alle Nederlandse overheidsorganisaties verplicht om alle informatie op hun websites toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. Onderscheid maken tussen personen met en zonder beperking of chronische ziekte is daarmee verleden tijd, aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Momenteel worden nog veel pdf-bestanden en bestanden van Microsoft Office (docx, xslx, pptx etc.) gepubliceerd die niet voldoen aan de wettelijke toegangseisen. Dat moet anders:

  • Bestanden die na 23 september 2018 digitaal zijn gepubliceerd, moeten met terugwerkende kracht worden omgezet naar een toegankelijk bestand dat voldoet aan de nieuwe wetgeving;
  • Vanaf 23 juni 2021 geldt dit ook voor mobiele applicaties.

Hoe maak je toegankelijke pdf's?
Toegankelijke pdf's zijn niet makkelijk te maken, vanwege het complexe formaat dat een pdf-document kent. Met Cordeo kun je al langere tijd eenvoudig pdf’s maken die digitoegankelijk zijn en dus voldoen aan de wetgeving en richtlijnen voor toegankelijke pdf's. Denk hierbij aan beschikbaarheid voor blinden, slechtzienden, laaggeletterden en dyslexie. Niet toegankelijke pdf’s - binnenkort verboden - zijn niet leesbaar voor screenreaders en hulpapparatuur.

Binnen het brand portal van Cordeo kunnen documenten volledig geautomatiseerd opgeslagen worden als toegankelijke pdf's, ook door gebruikers zonder specifieke kennis op dit gebied. Geëxporteerde pdf-bestanden zijn daarom direct klaar om omgezet te worden naar spraak of braille. Daarmee zijn ze screenreader proof en voldoen ze aan de nieuwe eisen die vanaf 23 september 2020 gelden.

Voldoen aan nieuwe wetgeving
Het genereren van toegankelijke pdf's met Cordeo kost geen extra tijd voor overheidsorganisaties. Bovendien verbeteren toegankelijke bestanden de communicatiekwaliteit, doordat het document voor een zo uitgebreid mogelijk publiek ter beschikking wordt gesteld. Doordat met Cordeo overheidsorganisaties als gemeenten en waterschappen zelf bestanden en documenten kunnen creëren, blijven zij onafhankelijk van derden. Alle content kan worden gemaakt via één portal, waarbij documenten met een enkele klik volledig geautomatiseerd als toegankelijke pdf’s op de website of social media kunnen worden geplaatst.

Tips voor snelle omschakeling
Hieronder enkele tips die je kunnen helpen zo snel mogelijk up-and-running te zijn:

  • Start met het omzetten van pdf's die het meest urgent zijn
  • Doe een grondige check of de huidige Adobe InDesign ontwerpen voldoen aan de eisen om als een toegankelijke pdf geëxporteerd te kunnen worden.
  • Laat sjablonen voor Office en andere uitingen direct aanpassen, zodat deze allen voldoen aan de huisstijl en direct omgezet kunnen worden als toegankelijke pdf
  • Het is mogelijk om twee versies online te zetten (toegankelijk en niet toegankelijk). Door direct toegankelijke pdf's te uploaden, wordt tijd bespaard en zorg je ervoor dat de communicatiekwaliteit optimaal is.
Ook toegankelijke pdf's maken?
Anne Wessels Marketing Manager
Er is meer content voor jou!
Meer informatie

Graag meer weten over de creatie van toegankelijke pdf's?

Team Cordeo Kom met ons in contact

Bel ons

Je kunt ons altijd bellen voor meer informatie.

+31 38 466 9420

Mail ons

Stuur een mailtje. We antwoorden je zo snel mogelijk.

hello@cordeo.com